دلنوشته هاي پــــــــرواز...

«پـــــرواز را بهـــ خاطــــر بسپــــــــــــــار ، پرندهــ مردنیستــــــــــــــ»

 

«اعلم أن الخلایق لو اجتمعوا علی أن یعطوک شیئا و لم یرد الله أن یعطیک لم یقدروا علیه أو یصرفوا عنک شیئا أراد الله أن یصیبک به لم یقدروا علی ذلک فاذا سئلت فاسأل الله و إذا استعنت فاستعن بالله

 

«بدان که اگر همه خلایق جمع شوند تا چیزی به تو بدهند و خدا اراده نکرده باشد آن چیز را به تو بدهد، نمی توانند آن را به تو دهند و اگر همه آنها بخواهند چیزی را که خداخواسته به تو برسد از تو منع کنند، نمی توانند. پس وقتی چیزی می خواهی از خدا بخواه و هر گاه کمک می طلبی از خدابطلب.»

 

+خدايــــــــا از خودتـــــــ كمكـــــــ ميخوامــــــ...


برچسب‌ها: جملات عاشقانه, عكس عاشقانه, جملات زيبا, جملات غمگين
parvaz |22:30 |پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۱

یادتان باشد دلتنگی جزئی از فرایند فراموشی است ...
مگذارید احساس دلتنگی 
شما را به آغوش کسی برگرداند که می دانید با او آینده ای ندارید...

 

 

 
گاهی ارزش واقعی یک لحظه را
تا زمانی که به یک خاطره تبدیل نشود نمی فهمیم ...

 

 

 

 


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, جملات عاشقانه و زیبا, جملات غمگین, دلنوشته ها
parvaz |19:6 |جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳

 

 

ساکت شو دلکم....

 


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, جملات عاشقانه و زیبا, جملات غمگین, دلنوشته ها
parvaz |11:57 |دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳

 

دختر بهمنی را نمی شود درک کرد..

دختر بهمنی را نمی شود فهمید…

دختر بهمنی را نمی توان شناخت…

دختر بهمنی را نمی توان عوض کرد…

دختر بهمنی را حتی نمی شود فراموش کرد…

دختر بهمنی را فقط می توان عمیــــــــــــــــــق دوســت داشت….

فهمیدی ؟!

همین خنده های ساده ی بهمنی هاست

وقتی با تمام غصه هایشان میخندند

تا از تمام غصه هایمان رها شویم

وقتی که می خندند دنیا به احترام خنده شان سکوت می کند

آسمان آبی تر می شود

و لحظه هایمان بی نهایت بار تکرار می شود

قوی ترین حسی که یک زن بهمنی همیشه به مردش میدهد این است که به او افتخار میکند با تمام کمبودهایش……

ما بهمنی ها ناخواسته همیشه متهمیم؛

به خاطر سکوتمانــــــــــ،

کتاب خواندنمانــــــــــ،

کاری به کار کسی نداشتنمانـــــــــ،

خلوتمانــــــــــــ،

اتاقمانــــــــــــ،

استراحتمانـــــــــــ،

روی پای خود ایستادنمانـــــــــــ،

دوست داشتنمانــــــــــــ!

گویی جان میدهیم برای اتهام بستن و از همه بدتر اینکه زود فراموش میشود خوبی هایمان…

 


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, جملات عاشقانه و زیبا, جملات غمگین, دلنوشته ها
parvaz |17:41 |شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۳

 

من به تو خندیدم

چون که می دانستم

تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی

پدرم از پی تو تند دوید

و نمی دانستی باغبان باغچه همسایه

پدر پیر من است

من به تو خندیدم

تا که با خنده تو پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم

بغض چشمان تو لیک لرزه انداخت به دستان من و

سیب دندان زده از دست من افتاد به خاک

دل من گفت: برو

چون نمی خواست به خاطر بسپارد گریه تلخ تو را

و من رفتم و هنوز سالهاست که در ذهن من آرام آرام

حیرت و بغض تو تکرار کنان

می دهد آزارم

و من اندیشه کنان غرق در این پندارم

که چه می شد اگر باغچه خانه ما سیب نداشت

 

 


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, جملات عاشقانه و زیبا, جملات غمگین, دلنوشته ها
parvaz |11:18 |جمعه چهارم مهر ۱۳۹۳

هیچ کس در این دنیــــــــــا سـرش شلــوغ نیست … !
همه چیـــز به اولـویت ها بر میگـردد !

 

 

 

 

تـــا زمــانــی کــه ..
خــواستـه ای از کسـی نـــداری …
خــواستـــنـی هستـی !

 

 

 

هیچکـــس نمـی دانــد
چقــدر جـایِ شـادمـانیهـای بـی سـبب در دل نســلِ مـا خـالیسـت …!

 

 

سَـــرسَـــری رد شـــو ،
و ..
زنـــــدگـــــی کـن !
دقّــــت ،
دق اَت مــــی دهـــــد !

 

 

اشک ها قطره نیستند
بلکه کلماتی هستند که می افتند
فقط بخاطر اینکه پیدا نمیکنند کسی را که معنی این کلمات را بفهمد . . .

 

 

 

+....

 


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, جملات عاشقانه و زیبا, جملات غمگین, دلنوشته ها
parvaz |21:53 |پنجشنبه سوم مهر ۱۳۹۳

چــه بــــر سر عشــــــق آمــــد ؟؟؟
کـــــــه از افسانــــه هـــــــــا …..
رسیـــد بــــه صفحـــه حــــوادث روزنـــــامه هـــــا؟؟

 

 

 

 

 

گـاهـی بـرای او
چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی
بـعـد پـاک مـی کـنـی . .
پـاک مـی کـنـی . . .
او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را
نـمی خـوانـد
امـا تـو
تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . .

 


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, جملات عاشقانه و زیبا, جملات غمگین, دلنوشته ها
parvaz |9:15 |چهارشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۳

گاهی باید فقط گذشت...به خاطر خودش...

 


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, جملات عاشقانه و زیبا, جملات غمگین, دلنوشته ها
parvaz |19:12 |یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳

 
 
بیزارم ...

از هر مسئله ای که

تنها راه حلش

گذر زمـــــــــــــان است
 
 
 
 
 

برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, جملات عاشقانه و زیبا, جملات غمگین, دلنوشته ها
parvaz |11:39 |پنجشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۳

این روزهــــا به طـرز عجیبــی

با خــودم می جنگـم


کـه

دیــده هــا را نادیــده بگیــرم و

شنیــده ها را نشنیــده ..

 

 


برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, جملات عاشقانه و زیبا, جملات غمگین, دلنوشته ها
parvaz |22:41 |پنجشنبه ششم شهریور ۱۳۹۳